Search This Blog

Thursday, August 4, 2011

Tema para sa Buwan ng Wika

Tema Para sa Buwan ng Wika 2012-13
"Tatag ng Pilipino, Lakas ng Pagka-Pilipino"


______________________________________________________________________________

Tema ng Buwan ng Wika 2011-2012
 Ang Filipino ay Wikang Panlahat, Ilaw at Lakas sa Tuwid na Landas
Kasabay ng pag-alala at pagdiriwang ng Buwan ng Wika ang paggalang at pag-alala sa ama ng wika, Manuel L. Quezon.
Ang wika ay siyang paraan para maipabatid ang mga nais at kaalaman, siya ring daan para maiugnay ang isa't isa.